Garanti på skudsikre produkter

Vi har en begrænset garanti på vores produkter, hvilket betyder at vores garanti ikke omfatter produkter som har været udsat for misbrug, skade, ukorrekt anvendelse, ukorrekt vedligeholdelse, misbrug af produktet eller uautoriseret salg, service eller reparation af produktet. Hvis produktet er købt igennem en af vores forhandlere er samme regler gældende.

Garanti på ballistisk materiale

Alle vores skudsikre produkter er garanteret at være fri for defekter i en periode på 5-10 år afhængig af produktet fra købsdatoen. 

Hvis dit produkt skulle blive beskadiget skal det straks returneres til Protection Group Danmark så vi kan udbedre skaden. Hvis skaden ikke er sket gennem misbrug eller ukorrekt vedligeholdelse (hvilket bestemmes af PGD), vil dit produkt blive ombyttet gratis. 

Hvis skaden er sket grundet misbrug, skade, ukorrekt anvendelse, ukorrekt vedligeholdelse, misbrug af produktet eller uautoriseret salg vil dette være på købers egen regning. 

Hvis der laves modifikationer, eller panelet tager skade jævnfør ovenstående, ydes der ikke længere garanti på det købte produkt. 

Garanti på tekstil

Der ydes en 2 års garanti på alt tekstil (carrier, hjelm cover, handsker mm) fra datoen du køber produktet. Hvis der opstår en skade grundet misbrug, skade, ukorrekt anvendelse, ukorrekt vedligeholdelse, misbrug af produktet eller uautoriseret salg ydes der ingen garanti.